Evangelisch Polen

Evangelisch Polen is een beweging waarin evangelische christenen uit de grootste kerkgenootschappen in Polen betrokken zijn. In de overtuiging dat we in eenheid een gemeenschap van mensen creëren die, dankzij samenwerking, onze medeburgers nog beter kunnen bereiken met de boodschap van het evangelie.

We komen uit alle grootste kerkgenootschappen in Polen. We vertegenwoordigen:

 • Kościół Boży w Chrystusie (De Kerk van God in Christus)
 • Kościół Chrystusowy (Kerk van Christus)
 • Kościół Chrześcijan Baptystów (Baptisten Christelijke Kerk)
 • Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej (Kerk van Christenen van het Ewangelisch Geloof)
 • Kościół Ewangelicznych Chrześcijan (Kerk van Evangelische Christenen)
 • Kościół Wolnych Chrześcijan (Kerk van Vrije Christenen)
 • Kościół Zielonoświątkowy (Pinksterkerk)

We hebben een gemeenschappelijke geloofsbelijdenis en een kader voor samenwerking aangenomen. Drie documenten verwoorden ons standpunt. Het zijn ‘Ons Geloof’, ‘Onze Waarden’ en ‘Ons Verbond’.

Evangelisch Polen is een initiatief dat deel uitmaakt van de Evangelische Alliantie in Polen. Het orgaan dat Evangelisch Polen bestuurt omvat afgevaardigden van vijf denominaties (KChB, KCh, KBwCh, KECH, KChWE).

Evangelisch Polen werkt op de volgende gebieden:

 • Humanitaire Activiteiten
 • Evangelisatie
 • Jeugdleiders
 • Media
 • Leiderschap
 • Familie
 • Discipelschap
 • Onderwijs
 • Nieuwe Gemeenten

Evangelisch Polen begon zijn activiteiten in juni 2018, toen de “Visie op de evangelische ontwikkeling van het christendom in Polen tot 2050” werd ondertekend.

Vanaf najaar 2020 heeft Reinier het voorrecht leiding te geven aan de stuurgroep op het gebied van “Humanitaire Activiteiten”.

Voor meer informative, zie: https://ewangeliczna.pl/en/ (engelstalig).