Over ons…

In het jaar 2001 werden de eerste stappen gezet die uitgroeiden tot de Stichting “Bread of Life”, die armen, zieken, daklozen en behoeftigen in Polen hulp verleent. Rond die tijd waren wij als “De Poolse Bergen” slechts een jong stel, dat probeerde een plaats in de samenleving te vinden en een carrière op te bouwen.

Wie zou ooit denken, zoveel jaar later, dat een civiel ingenieur uit Nederland het voorrecht en de uitdaging zou krijgen om verantwoordelijk te worden voor de bediening van Bread of Life in Polen en de werkgroep “Humanitaire Activiteiten” binnen “Evangelisch Polen”?

Welnu, we weten dat ieders verhaal uniek is, en we zijn blij een deel daarvan te delen, althans, dat deel dat we nu kennen! Waarbij we heel veel ook nog niet weten.

Het gezin in 2020

Naar Polen

Na het afronden van de middelbare school studeerde Reinier Civiele Techniek aan de Universiteit van Delft, met als effect dat hij ingenieur werd op de afdeling Verkeerskunde van Rijkswaterstaat in Rotterdam. Toen, in 1993, leek een veelbelovende “normale” carrière voor de hand te liggen.

Door betrokkenheid bij internationaal christelijk studentenwerk ontmoette hij in de zomer van 1994 in Spanje, tijdens een studentenkamp, Maja uit Polen, om een jaar later naar Polen te komen en daar in 1996 met haar te trouwen.

Reinier kwam naar Polen als verkeerskundig ingenieur en dat was het soort werk dat hij dacht te gaan doen. Maar opnieuw bleek het een tamelijk anders te gaan. Omdat hij gelukkig vrij snel de moeilijke Poolse taal kon leren en omdat Polen in de jaren ’90 een land in transformatie was met veel buitenlandse investeringen, werd hij binnen korte tijd projectmanager en consultant voor Nederlandse bedrijven en investeerders. Dus werd hij een zakenman, met de mogelijkheid om de interactie tussen mensen en geld van heel dichtbij te leren kennen.

Vrijwilligerswerk

In dezelfde periode leidde Maja, binnen de context van het startende Bread of Life, een groep vrijwilligers voor een weeshuis ten westen van Poznań. Daar hielp ze weeskinderen van 6 tot 18 jaar door voedsel en kleding door te geven, de kinderen te helpen met hun huiswerk op school, bijeenkomsten te organiseren om het gevaar van verschillende verslavingen te tonen, diverse creatieve acties en uitstapjes te organiseren, en met name liefde te tonen voor die kinderen, die zoveel liefde missen.

Daarnaast zijn we jarenlang actief geweest in de kerk, en waren we nog steeds, en in de loop van de jaren zelfs meer en meer, betrokken bij christelijk studentenwerk. Gedurende 8 jaar was Reinier lid van het landelijk bestuur van IFES-Polen, waarna hij in 2010 lid werd van de “raad van toezicht” van Bread of Life.

In de jaren sinds 2010 ging Bread of Life in Polen door haar “tienerjaren” en heeft veel mooie dingen kunnen doen, zoals de bediening onder daklozen, distributieprogramma’s voor voedsel en kleding, resocialisatieprogramma’s voor het bieden van “een nieuw leven” in de maatschappij en vooral een leven met God. Er zijn prachtige effecten geboekt, met vele ontroerende verhalen.

Directeur van Bread of Life

Tijdens het jaar 2017, vooral via onze zoon Jonathan, die als zoon van multiculturele ouders duidelijk liet zien dat hij anders is dan veel van zijn leeftijdgenoten, en het verlangen had om naar school te gaan buiten Polen, werden we serieus voorbereid op veranderingen. Werd het geen tijd om iets anders, om meer te doen, dan wat we de afgelopen 20 jaar hadden gedaan?

Toen een jarenlang zakenproject waar Reinier heel intensief bij betrokken was, eind 2017 afgerond werd, was dat precies het moment dat Bread of Life geconfronteerd werd met de noodzaak voor een nieuwe directeur. Een directeur die de Stichting een nieuwe structuur zou moeten geven en de Stichting zou moeten helpen in het vermenigvuldigen van de projecten waar het verantwoordelijk voor is. Het was duidelijk dat God vroeg om deze stap te zetten.

En zo werd Reinier in januari 2018 verkozen tot de nieuwe directeur voor Polen voor Bread of Life. Een grote uitdaging, maar ook een stap in vertrouwen. Niet in het minst om het simpele feit dat door af te zien van jarenlange consultancy we afhankelijk werden van financiële steun van mensen die ook een hart hebben om mensen in nood te bereiken!

Jij kan ook deelnemen aan de verdere ontwikkeling van Bread of Life! Door te bidden, samenwerking te zoeken of door bij te dragen aan stabiele financiële ondersteuning. Om armen en behoeftigen te kunnen helpen. Zoveel mogelijk, zo goed mogelijk. Help je ons om hun een nieuwe toekomst te geven?