Fundacja „Bread of Life”

Fundacja „Bread of Life” jest chrześcijańską organizacją non-profit z siedzibą w Długiej Goślinie pod Poznaniem, z oddziałami w Poznaniu, Kaliszu, Gnieźnie, Obornikach i Pleszewie (wszystkie w zachodniej Polsce), a także w Mołdawii, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Zimbabwe oraz Pakistanie. W Polsce działa od 2001 roku, jako Fundacja została zarejestrowana w 2006 roku. Biblia jest podstawą wszelkich działań, które opiera się na etyce chrześcijańskiej.

Od samego początku głównym celem było pomaganie biednym, chorym, bezdomnym i społecznie wykluczonym. Fundacja przez 12 lat prowadziła ośrodek leczniczo-rehabilitacyjny dla osób bezdomnych w Długiej Goślinie (gmina Murowana Goślina). Organizuje zbiórki pieniędzy na leczenie chorych poprzez własną platformę zostananiolem.pl. Organizuje imprezy charytatywne i kulturalne, aby pomóc potrzebującym, jednocześnie wyrażając chrześcijańskie wartości stojące za działaniami. Fundacja współpracuje ze szkołami, samorządami i instytucjami. Działania organizacji stale się rozszerzają i dostosowują do zmieniających się potrzeb otoczenia.

Stąd, obecnie ważnym zadaniem jest dostarczanie żywności osobom ubogim i dotkniętym pandemią koronawirusa.

Misją jest pomaganie, wspieranie i aktywizacja osób, które z różnych powodów znajdują się na skraju życia społecznego i które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie samodzielnie powrócić do społeczeństwa i normalnego życia.

Przykładowo Fundacja pomaga w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, leków oraz zbiera pieniądze na leczenie dzieci i dorosłych zmagających się z chorobami nowotworowymi i innymi chorobami, które nie są refundowane przez NFZ.

Chęć niesienia pomocy i aktywizacji innych sprawia, że ​​organizacja może systematycznie rozszerzać swoją działalność, zwłaszcza dzięki nowym wolontariuszom w nowych lokalizacjach. Więc ktoś,  kto jest entuzjastyczny o jakimś projekcie np. w Poznaniu, może oczywiście skopiować go do swojego miasta!

Cała praca oparta jest na etyce chrześcijańskiej, a inspiracja do pomagania innym pochodzi z wersetu z ewangelii Jana 6:35: „Jestem Chlebem Życia”. Stąd nazwa Fundacji „Bread of Life”.

Więcej informacji na stronie: http://breadoflife.pl/.