Ewangeliczna Polska

Ewangeliczna Polska to ruch, w który zaangażowani są ewangeliczni chrześcijanie z największych denominacji w Polsce. Wierząc, że w jedności siła tworzymy społeczność ludzi, którzy dzięki współpracy chcą jeszcze skuteczniej docierać z przesłaniem Ewangelii do naszych rodaków. 

Wywodzimy się ze wszystkich największych denominacji w Polsce. Reprezentujemy:

 • Kościół Boży w Chrystusie
 • Kościół Chrystusowy
 • Kościół Chrześcijan Baptystów
 • Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
 • Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
 • Kościół Wolnych Chrześcijan
 • Kościół Zielonoświątkowy

Przyjęliśmy wspólne wyznanie wiary oraz ramy współpracy. Trzy dokumenty wyrażają nasze stanowisko. Są to: „Nasza wiara”, „Nasze wartości” i „Nasze przymierze”.

Ewangeliczna Polska to inicjatywa, która jest częścią Aliansu Ewangelicznego w Polsce. Do ciała kierującego Ewangeliczną Polską należą delegaci pięciu denominacji (KChB, KCh, KBwCh, KECH, KChWE).

Ewangeliczna Polska działa w następujących obszarach:

 • Działania Społeczne
 • Ewangelizacja
 • Liderzy Młodzieżowi
 • Media
 • Przywództwo
 • Rodzina
 • Uczniostwo
 • Edukacja
 • Nowe Wspólnoty

Ewangeliczna Polska rozpoczęła funkcjonowanie w czerwcu 2018, gdy podpisano „Wizję Rozwoju Ewangelicznego Chrześcijaństwa w Polsce do 2050 roku”.

Od jesieni 2020 roku Reinier ma przywilej prowadzić Grupę Roboczą w obszarze „Działania Społeczne”.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: https://ewangeliczna.pl/.