Kim jesteśmy…

W 2001 roku do Poznania przybyła z Arizony młoda para Amerykanów, Richard i Brooke Nungesser. Wkrótce dzięki ich inicjatywie, powstała Fundacja “Bread of Life”, która zapewnia pomoc biednym, chorym, bezdomnym i wykluczonym społecznie ludziom. Brooke i Richard przyjechali do Polski niedługo po swoim ślubie, byli nauczycielami języka angielskiego. Od samego początku się zaprzyjaźniliśmy. Byli i są dla nas niezwykłymi ludźmi, pełnymi pomysłów, entuzjazmu i tryskający na zewnątrz wiarą, nadzieją i miłością. W trakcie swoich podróży po Polsce nie potrafili przejść obojętnie obok bezdomnych, których często spotykali na dworcu PKP w Poznaniu. Zaczęli regularnie przychodzić tam z termosami z gorącą herbatą, kanapkami i swoją łamaną polszczyzną mówić każdemu, kto chciał słuchać: ‘Bóg Cię kocha.’

Kto by pomyślał, że wiele lat później, Reinier, inżynier z Holandii, miałby przywilej i wyzwanie, aby stać się odpowiedzialnym za działania Fundacji ‘Bread of Life’ w Polsce?

A niedługo później również za obszar “Działania Społeczne” w ramach “Ewangelicznej Polski”?

Cóż, wiemy, że historia każdego z nas jest wyjątkowa, ale cieszymy się, że możemy podzielić się częścią naszej.

Do Polski

Reinier wychował się w rodzinie chrześcijańskiej w Holandii. Chodził do szkoły w Rotterdamie i studiował inżynierię lądową w Delft. Po skończonych studiach dostał pracę jako inżynier ruchu drogowego w holenderskim Ministerstwie Infrastruktury. Wtedy, w 1993 roku, obiecująca “normalna” kariera wydawała się oczywista.

Jednak, dzięki udziałowi w chrześcijańskiej służbie wśród studentów międzynarodowych, latem 1994 roku poznał w Hiszpanii, na obozie studenckim, Maję z Polski. Z prostym skutkiem, że rok później przyjechał do Poznania, po którym w 1996 roku odbył się ślub.

Reinier przyjechał do Polski roku jako inżynier ruchu drogowego i to była praca, którą myślał, że będzie wykonał. Ale znowu okazało się, sprawy potoczyły się inaczej. Najpierw czekała go nauka języka polskiego, która wymagała od niego wiele pokory, wytrwałej pracy nad gramatyką i słownictwem z pomocą świetnego nauczyciela p. Marka z UAM w Poznaniu oraz codziennej praktyki. W latach ‘90 Polska była krajem w transformacji z wieloma zagranicznymi inwestycjami. Wkrótce został managerem projektów i doradcą dla holenderskich firm i inwestorów. Tak oto stał się biznesmenem.

Służba i woluntariat

W między czasie Maja nawiązała kontakt z Domem Dziecka na zachód od Poznania. Były tam dzieci w wieku od 6 do 18 lat, pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych. Woziła tam, w ramach startującej Fundacji „Bread of Life”, dobrej jakości jedzenie, odzież, meble, pomagała dzieciom w lekcjach, organizowała warsztaty artystyczne i spotkania z profilaktyki uzależnień, przywoziła ze sobą ciekawe osoby, które swoimi pasjami i talentami przekazywały dzieciom radość i inspirację do życia. Z czasem do tej służby stała się częścią organizując spotkania, by pokazać niebezpieczeństwo różnych nałogów, organizując różne zajęcia i wycieczki, a w szczególności dzieląc Boże serce z tymi dziećmi, które dostaną na co dzień tak mało miłości…

Poza tym czynnie służyliśmy w kościele jako nauczyciele szkółki niedzielnej, a wciąż byliśmy, i przez te lata coraz bardziej, zaangażowani w pracy wsród studentów. Przez 8 lat Reinier służył w zarządzie krajowym ChSA (IFES-Poland), po czym w 2010 roku wstąpił do Rady Bread of Life.

W latach od 2010 roku Bread of Life w Polsce przeszedł lata młodzieńcze, robiąc wiele wspaniałych rzeczy, takich jak służba wśród bezdomnych, dystrybucja jedzenia i ubrania dla ubogich, programy resocjalizacyjne, aby ludziom ponownie dać szansę “nowego życia” w społeczeństwie, a szczególnie życia z Jezusem Chrystusem. Owoce były obfite, wzruszających historii wiele.

Dyrektor Bread of Life

W roku 2017, szczególnie dzięki naszemu synowi Jonathanowi, który jako młody mężczyzna wielokulturowe wyraźnie pokazał, że jest inny niż wielu jego rówieśników, i ma pragnienie funkcjonowania poza granicami Polski, zostaliśmy przygotowani na poważne zmiany. Czy Bóg nie chciał od nas więcej, niż to, co robiliśmy przez poprzednie 20 lat?

Kiedy duży projekt biznesowy, w którym Reinier był zaangażowany, zakończył się pod koniec 2017 roku, a kiedy akurat wtedy Bread of Life stanął w obliczu potrzeby nowego Dyrektora, który nadałby nową strukturę Fundacji i pomógłby Fundacji w nowym etapie mnożenia projektów, które robimy, było to jasne, że to nie bieg okoliczności!

W styczniu 2018 r. Reinier został wybrany nowym prezesem Bread of Life na Polskę. To wielkie wyzwanie, ale także skok wiary. Głównie ze względu na prosty fakt, że rezygnując z doradztwa, zostaliśmy zależni od wsparcia finansowego od ludzi, którzy również mają serce, aby dotrzeć do potrzebujących!

Również Ty możesz wziąć udział w prowadzeniu Bread of Life do przodu! Modląc się, współpracując lub przyczyniając się do stabilnego wsparcia finansowego naszej rodziny. Aby móc służyć ubogim i potrzebującym. Jak najwięcej, jak najlepiej. Czy pomożesz nam dać im nową przyszłość?