Wsparcie

Służąc ubogim, bezdomnym i potrzebującym w Polsce zapraszamy do modlitwy, do wsparcia i do partnerstwa!

Wsparcie: Fundacja “Bread of Life” – Pod tytułem “Van den Bergowie”
PLN: PL80 1090 1362 0000 0001 3632 4094
Kontakt: Klik

PayPal lub kartą debetową lub kredytową: